Tantes Testament

Radio Bulletin, Januari 1960
Rond 1960 werd het hobby blad "Radio Bulletin" verluchtigd met cartoons die gesigneerd waren door ene Han Lang. Deze cartoons werden vaak geplaatst bij rubrieken of door lezers ingestuurde verhalen en ervaringen. Dit alles maakte Radio Bulletin tot een gezellig rommelig blad met een geheel eigen stijl, dat ook nu nog zijn eigen fans heeft.

Mijn vader kocht al vanaf de oorlog met enige regelmaat de Radio Bulletin. Op een gegeven moment heeft hij kennelijk besloten eens te moeten opruimen, en hij heeft toen de interessantste schema’s en artikelen uitgeknipt en ingeplakt in een multo map. Zo ook het verhaal van Tantes Testament. Het bijzondere aan dit verhaal was dat ieder woord met een "t" begint! Als kind neusde ik vaak in de map met schema’s en natuurlijk vond ik het verhaal van Tantes Testament buitengewoon fascinerend.

Zoals dat met zoveel dingen gaat, is het verhaal op een gegeven moment kwijtgeraakt. Ik denk dat ik het een keer heb uitgeleend of mee naar school heb genomen. Pas jaren later, toen ik de map met schema’s tijdens een verhuizing weer eens tegen kwam, realiseerde ik me hoe jammer ik het vond dat het kwijt was. Nog geen eens zozeer omdat het een leuk en inventief verhaal was, maar vooral ook omdat het een dierbare herinnering aan mijn jeugd en aan mijn vader was.

Zelfs de titel van het verhaal was ik vergeten. Alleen de laatste zin "toornig trapte Tjeerd tantes toestel tuinvensterwaards" stond in mijn geheugen gegrift. Toen ik een tijdje geleden wat doelloos zat the surfen op het Internet, kreeg ik ineens de ingeving deze laatste zin eens te googlen. En ja hoor! In het blaadje van het Veron afdeling West-Friesland had iemand het verhaal van Tantes Testament gereproduceerd! Wat is het Internet toch een geweldig medium! Om iedereen van dit curieuze verhaal te kunnen laten genieten, heb ik het hier op deze pagina nogmaals gereproduceerd. Toevallig was ik onlangs instaat het originele verhaal te kunnen scannen. Het kan ge-download worden door hier te klikken .


Tantes Testament

     Tante troostend toesprekend, trad Tjeerd Tante tegemoet: ,,Tjeerd!'' teemde Tante teder; ,,T'is toch tamelijk tragisch! Tijdens 't theeuurtje, toen twaalf theekransgenoten tevreden tezamen theedronken, tikte Tante's toestel tijdelijk, tegelijkertijd tamelijk teerstank teweegbrengend. Totdat 't toestel treffende toonloosheid toonde. Toe, Tjeerd, toon Tante tenmsinte twee technische trucjtes.

     Tante Triene toonde Tjeerd 't trieste tafreel. Tegenover Tante's troetelkind, 't twintigjarige tweekrings tafeltoestelletje tronend toonde Tjeerd talrijke typische testmethoden, tuurde technisch, tegelijkertijd terdege tabakspijp trekkend. Traanverwekkende tabakspijp trok traag 't tochtende tuimelraam tegemoet.
     ,,Tja,'' teemde Tjeerd tenslotte tamelijk timide tot Tante; ,,Trieste toestand! Twee triodebuizen, transformator, toonregelaar, tevens twee teercondensatoren terziele. Tamelijk tijdrovende taak! Taxeer tarief tenminste twee tientjes!''
     ,,'t Toppunt! 't is toch treurig!'' twetterde Tante terleurgesteld, terloops Tjeerd tartend: ,,Trage tegenwoordige technici! Toen timmerman Tobius Talhout tamelijke tijd terug 't toestel tot tweemaal toe terdege toornige tikken toediende, trad terstond tenorgezang tevoorschijn, terwijl Tjeerd Tadema thans treuzelt, tevens twee tientjes tarief taxeert."
     Teneinde Tante's tergende tirade te beteugelen, trof Tjeerd toebereidselen Tante's toestel te temmen. Tjeerd trok talrijke tangen tevoorschijn, tevens tinsoldeer, terwijl tante twijfelend toekeek. Tante's talloze tegenwerpingen trotserend, trok Tjeerd theatraal trouwhartige tronies, toonde Tante toen 't tjokvolle toestelinwendige.
     ,,Tjonge-tjone, Tjeerd, talloze tolletjes, tapjes, taatsjes, tevens talrijke touwtjes! 'Tis toch technische triomf!''
     Tjeerd twistte tijdelijk twee twijfelachtige touwtjes tezamen, 'tgeen toevalling terstond taterende trompetten tevoorschijn toverde. Tableau! Triomfantelijk tuurde Tjeerd Tantewaarts. Tjeerd, thans tactisch toegepaste theorie tentoonspreidend, trachte tenslotte twee trillingskringen te trimmen, teneinde 't tomeloos tetterende toestel te temperen. Tevergeefs! 't Toestel trompetterde treiterend taptoes. Tante totaal terroriserend.
     ,,Tjeerd!'' tierde Tante tenslotte; ,,thans toch terstond 't triviaal toeteren tenietdoen!''
     ,,Tja,'' teemde Tjeerd triest; ,,Tamelijke tegenvaller! Toonregelaar thans totaal toegedraaid, terwijl toestel toch toeterd. Typisch!''
     Tjeerd testte toonregelaar, trok terdege 't touwtje, timmerde toen toestel toe.
     Tante telefoneerde theateragent Theofiel Tonaris, tevens Tante's toeverlaat: ,,trek terstond testament terug! Thans Toevluchts-Tehuis tot Tandeloze Takshondjes totale ton; Tjeerd Tadema twee tientjes, tevens 't teakhouten tafeltoestel toewijzen.''
    
Tjeerd trok teleurgestelde tronie, tuimelde toen totaal teneergeslagen tegen Tante's theetafel, terloops twaalf theekopjes teraarde trekkend. Toen Tante Triene terugkeerde, trapte Tjeerd toornig Tante's teakhouten tafeltoestel tuinvensterwaarts.

back to homepage