Some reflections concerning the development of Radio tubes
Van Sluiters, 9 Feb 1944


This is an excerpt from an internal memorandum by Van Sluiters. The original memorandum is in Dutch, the translation into English is by me.

Dutch:
In het midden van 1937 heb ik er bij een bespreking met de directie zeer nadrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat er bij ons iets grondig hapert aan de ontwikkeling van radio ontvangbuizen. Dat met name het tempo ontwikkeling te langzaam was, dat het aan frisse ideeŽn ontbrak en dat het gevolg van beiden moest zijn dat we op den duur achterop raakten. Twee en een half jaar later n.l. eind 1939 vond er een soortgelijke bespreking plaats waarbij ik aan de vorige herinnerde en er de aandacht op vestigde, dat er organisatorisch in feite niets was veranderd, dat de toestand nog precies zo was als destijds geschilderd, alleen nu veel ernstiger omdat er nu niet meer sprake was van een mogelijke achterstand, maar dat we nu reeds achterop waren gekomen. Het is een feit dat sinds de uitvinding van de penthode bij ons geen enkel nieuw idee van belang meer tot uitvoering is genomen en dat de ideeen die er nog waren hun waarde verloren door het moordende langzame ontwikkelings tempo. Het meest beruchte voorbeeld hiervan is wel de all-glass ontwikkeling, die zeker oorspronkelijk bij ons is opgekomen, doch waarvan de uitvoering in de praktijk liefst 5 jaren op zich liet wachten. En toen was een ander ons al voor geweest. De toestand was inderdaad zo erg geworden dat wij thans kunnen zeggen dat het uitbreken van d e oorlog ons voor een pijnlijke situatie behoed heeft. Telefunken was op de markt gekomen met een metalen buis van zeer goede kwaliteit in Single Ended uitvoering, terwijl onze all-glass buis in 1939 nog niet rijp was voor fabricage in massa, zoals noodzakelijk zou zijn geweest in normale omstandigheden.

English:
Mid 1937, during a meeting with the board of directors, I have pointed out that there was something fundamentally wrong with the development of radio tubes. In particular the pace of development was too slow, and there was a lack of new innovative ideas which inevitably would result in losing our leading position. Two and a half year later, near the end of 1939, in a similar meeting I reminded the board of the previous meeting and I pointed out that in the mean time the organization had not changed, and that the situation was exactly the same as in 1937, only that now indeed we had lost our leading position. It is a fact,that since the invention of the pentode not a single new idea of any significance has been taken into production, and that any new idea of any significance lost its value because of the suffocating slow pace of development. The most notorious example is the development of the all-glass tube which, although it no doubt originated from Philips, took no less than 5 years. By that time othershad preceded us. The situation had became so problematic that we can say in retrospect that outbreak of the war has saved us for a very painful situation. Telefunken had developed a metal tube of very high quality in a single-ended version while our all-glass tube was not yet ready for mass production as would have been necessary in normal circumstances.